ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

ARTICLE 1 : DFINITIONS

LABORATOIRE OZALYS: deze term verwijst naar het bedrijf Laboratoire Ozalys met een kapitaal van € 150.000, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is op 102 avenue des Champs Elysées, 75008 Parijs, intracommunautair BTW-nummer: FR33814907580, geregistreerd in het handels- en bedrijvenregister van Parijs onder nummer 814 907 580
Telefoonnummer: 02 32 09 42 44
PRODUCT(EN): deze term verwijst naar de cosmetische producten die verkocht worden door LABORATOIRE OZALYS en die te koop worden aangeboden op de WEBSITE.
KOPER: Deze term verwijst naar de wederpartij, een natuurlijke persoon die geen professional is en die een of meer PRODUCT(EN) op de website besteld heeft.
WEBSITE: deze term verwijst naar de website van LABORATOIRE OZALYS: ozalys.com waarop de PRODUCTEN gepresenteerd en verkocht worden aan de KOPER. Ze wordt gehost door Société Arcange, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is op 72, rue de la République, 76140 Le Petit Quevilly, geregistreerd in het handels- en bedrijvenregister van Rouen, onder het nummer 828 548 487.
BESTELLING: deze term verwijst naar het verkoopcontract gesloten tussen LABORATOIRE OZALYS en de KOPER. Elke geplaatste bestelling leidt tot een verplichte aankoop.
PARTIJ(EN): deze term duidt gezamenlijk of afzonderlijk de KOPER en/of LABORATOIRE OZALYS aan.

ARTIKEL 2: DOEL

Het doel van deze algemene verkoopvoorwaarden is de voorwaarden en modaliteiten vast te stellen waaronder LABORATOIRE OZALYS, via zijn WEBSITE, zijn PRODUCTEN aan de KOPER aanbiedt.
Bijgevolg impliceert elke geplaatste BESTELLING van een of meerdere PRODUCTEN door de KOPER zijn volledige onvoorwaardelijke aanvaarding van en zijn voorafgaande instemming met deze algemene verkoopvoorwaarden die boven elk ander document prevaleren, tenzij bijzondere voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen zijn door LABORATOIRE OZALYS.
De KOPER erkent voorafgaand aan zijn BESTELLING kennis te hebben genomen van de algemene verkoopvoorwaarden.
Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn alleen van toepassing op de online verkoop van de PRODUCTEN.
LABORATOIRE OZALYS behoudt zich het recht voor om deze algemene verkoopvoorwaarden op elk moment te wijzigen.
Niettemin zijn de algemene verkoopvoorwaarden die van toepassing zijn op de BESTELLING van PRODUCTEN door een KOPER via de WEBSITE, die voorwaarden die de KOPER aanvaardde op het moment waarop hij de BESTELLING plaatste.
Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn een aanvulling op de gebruiksvoorwaarden van de WEBSITE die op elk moment beschikbaar zijn onder de rubriek “Algemene Gebruiksvoorwaarden” van de WEBSITE en van toepassing op de KOPER.

ARTIKEL 3: ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VOOR DE PRODUCTEN OP DE WEBSITE

Artikel 3.1: Specifieke kenmerken van onze producten
De producten van Ozalys zijn het resultaat van drie jaar onderzoek en innovatie. Ze voldoen aan de specifieke behoeften van vrouwen in hun strijd tegen de ziekte (olfactorische en sensoriële overgevoeligheid, droge huid, pijnlijke littekens, enz.) en bieden dezelfde kwaliteit als luxe producten en zijn samengesteld met de meest zorgvuldig geselecteerde grondstoffen.
Gezien hun specifieke aard kunnen de klanten terecht bij een adviesdienst die hen telefonisch begeleidt en adviseert op +33 (0) 2 32 09 42 44 van maandag tot vrijdag van 9.00 tot 18.00 uur, behalve op feestdagen
Buiten deze uren of in geval van overbelasting, staat er 24 u per dag een antwoordapparaat ter uw beschikking met een bericht in het Frans en in het Engels.
- Postadres: LABORATOIRE OZALYS - 102 avenue des Champs Elysées - 75008 Parijs - Frankrijk
Bovendien beantwoordt onze adviesdienst elk verzoek of vraag per e-mail naar het volgende e-mailadres: [email protected]

Artikel 3.2: Beschikbaarheid van de PRODUCTEN
Overeenkomstig het artikel L.111-1 van het Franse consumentenwetboek, kan de KOPER voorafgaand aan zijn BESTELLING direct op de WEBSITE kennis nemen van de essentiële kenmerken van het (de) PRODUCT(EN), dat (die) hij wenst te bestellen. Anderzijds, indien de KOPER professioneel advies wenst over de PRODUCTEN, kan hij de Klantendienst contacteren.
Om contact op te nemen met de klantendienst klik hier
In geval de PRODUCTEN na het plaatsen van de BESTELLING niet beschikbaar zijn, wordt de KOPER zo snel mogelijk op de hoogte gebracht. Hij krijgt dan de mogelijkheid om de BESTELLING te wijzigen of te annuleren en zo een terugbetaling te krijgen binnen de 14 dagen na zijn verzoek.
De aangeboden monsters vallen niet onder het contract en zijn afhankelijk van hun beschikbaarheid.
De aangeboden kits vallen niet onder het contract en zijn afhankelijk van hun beschikbaarheid.

Artikel 3.3: Bestelling van de PRODUCTEN
POm de PRODUCTEN te kopen, moet de KLANT inloggen op de WEBSITE, zijn e-mailadres opgeven en het wachtwoord of een account aanmaken waarbij hij zijn aanhef, naam, voornaam, e-mailadres en wachtwoord moet opgeven.
Een online BESTELLING van PRODUCTEN leidt tot:
- in eerste instantie: LABORATOIRE OZALYS stuurt een e-mail met de bevestiging en de samenvatting van de BESTELLING,
- in tweede instantie: LABORATOIRE OZALYS stuurt een e-mail met de bevestiging van de verzending van de BESTELLING,
- in derde instantie: de levering door LABORATOIRE OZALYS van de PRODUCTEN, per post, naar het adres dat de KOPER opgaf op het moment dat hij de BESTELLING van de PRODUCTEN plaatste.

Artikel 3.4: Garantie
Onze producten voldoen aan de eisen van de Europese Verordening EG nr. 1223/2009 betreffende cosmetische producten.
Onze producten hebben een garantie van 6 of 12 maanden (afhankelijk van het product) na opening, gedurende welke periode het product "veilig" is en gebruikt kan worden zonder risico voor de KOPER.
De PRODUCTEN van LABORATOIRE OZALYS die op de website staan en aan de KOPER worden geleverd, hebben automatisch en zonder extra betaling, in overeenstemming met de wettelijke bepalingen,
- recht op de wettelijke garantie van overeenstemming, op PRODUCTEN die defect, beschadigd of aangetast zijn of niet met de BESTELLING overeenkomen,
- recht op de wettelijke garantie tegen verborgen gebreken als gevolg van materiaal-, ontwerp- of fabricagefouten die de geleverde producten beïnvloeden en ongeschikt maken voor gebruik,
in overeenstemming met de voorwaarden en procedures als bedoeld in de artikelen L.217-4, L.217-5, L.217-12 en L.217-16 van de Franse Consumentenwetgeving en de artikelen 1641 en 1648 van het Franse Burgerlijk Wetboek.
Er wordt op gewezen dat onder de wettelijke garantie van overeenstemming, de KOPER een periode van 2 jaar heeft vanaf de levering van het product om actie te ondernemen tegen LABORATOIRE OZALYS; de KOPER kan kiezen tussen terugbetaling van de productprijs binnen een maximale periode van 14 dagen na het verzoek van de KOPER, of de vervanging van het PRODUCT door een identiek PRODUCT of één van gelijkwaardige kwaliteit en prijs volgens de beschikbaarheid van de voorraad. Hij moet het bewijs van non-conformiteit leveren.
Er wordt op gewezen dat onder de wettelijke garantie tegen verborgen gebreken van artikel 1641 van het Franse Burgerlijk Wetboek, de KOPER een periode van 2 jaar heeft vanaf de ontdekking van het gebrek om actie te ondernemen tegen LABORATOIRE OZALYS. Hij kan kiezen tussen de ontbinding van de verkoop en de terugbetaling van de prijs, of een verlaging van de verkoopprijs (overeenkomstig artikel 1644 van het Franse Burgerlijk Wetboek). Hij moet het bewijs van het verborgen gebrek leveren.
Met uitzondering van het specifieke geval van non-conformiteit of verborgen gebrek van de PRODUCTEN met betrekking tot de BESTELLING, kunnen de PRODUCTEN niet omgeruild worden. Als de KOPER van gedachten verandert en een besteld PRODUCT voor een nieuw PRODUCT wenst te ruilen, moet hij het PRODUCT binnen de 14 dagen terugsturen op grond van het herroepingsrecht (cf. artikel 5.6). Het PRODUCT zal vergoed worden maar niet worden omgeruild. Om een nieuw PRODUCT te krijgen, moet de KOPER een nieuwe BESTELLING plaatsen op ozalys.com.

Te volgen procedure
In het geval beroep gedaan wordt op de garantie voor non-conformiteit of verborgen gebreken, moet de KOPER een zogenaamde "procedure van ingebrekestelling" volgen. Hiervoor moet de KOPER een e-mail sturen naar de Klantendienst hier om hem op de hoogte te brengen van de niet-conformiteit of de verborgen gebreken van zijn Product(en).
In overeenstemming met artikel L 217-12 van het Franse consumentenwetboek en met artikel 1648 lid 1 van het Franse Burgerlijk Wetboek, heeft de koper een periode van 2 (twee) jaar vanaf de levering van de Producten om beroep te doen op de wettelijke garantie voor non-conformiteit of verborgen gebreken. Elke claim na deze periode van twee jaar, zal worden afgewezen.
De Klantendienst van LABORATOIRE OZALYS zal na ontvangst van het verzoek van de koper, de rechtvaardiging van de garantieclaim van de KOPER analyseren.
In geval LABOROIRE OZALYS de garantie aanvaardt, zal de Klantendienst per e-mail een voucher sturen waarmee de KOPER de producten kosteloos kan terugzenden met behulp van een meegeleverd af te drukken etiket.
De terugbetaling van de PRODUCTEN die als niet-conform of defect worden beschouwd, gebeurt zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de 14 dagen nadat LABORATOIRE OZALYS het gebrek aan conformiteit of het verborgen gebrek vaststelde.
Voor elke klacht kan de KOPER beroep doen op de Klantendienst:
- Telefoonnummer: +33 (0) 2 32 09 42 44 (van maandag tot vrijdag van 9.00 tot 18.00 uur) - behalve op feestdagen; er staat ook 24 u per dag een antwoordapparaat ter uw beschikking met een bericht in het Frans en in het Engels.
- Postadres: LABORATOIRE OZALYS - 102 avenue des Champs Elysées- 75008 Parijs - Frankrijk /
Retouradres: LABORATOIRE OZALYS – Logistieke site – ZA des Patis 1 rue Robert Dumont – 27 400 ACQUIGNY
Retourformulier : hier te downloaden

ARTIKEL 4: ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VOOR DE PRODUCTEN OP DE WEBSITE

Artikel 4.1: Bestelling
Zodra de KOPER zijn betaling heeft gevalideerd, wordt de BESTELLING op de WEBSITE beschouwd als geplaatst en de algemene verkoopvoorwaarden als aanvaard. De door LABORATOIRE OZALYS en de beveiligde betaalprovider geregistreerde gegevens vormen het bewijs van de aard, de inhoud en de datum van de BESTELLING.
De dubbelklik van de KOPER als onderdeel van de BESTELLING is een digitale handtekening die dezelfde waarde heeft als een handgeschreven handtekening. De dubbelklik en het accepteren van de algemene verkoopvoorwaarden (het vakje aanvinken) betekenen het onherroepelijk en zonder voorbehoud accepteren van de BESTELLING door de KOPER.
De verkoop wordt slechts definitief beschouwd na het sturen van de bevestiging van de BESTELLING aan de KOPER door LABORATOIRE OZALYS en na de ontvangst van het volledige bedrag door laatstgenoemde. LABORATOIRE OZALYS raadt de KOPER aan om de informatie die LABORATOIRE OZALYS opstuurde met de bevestiging van de BESTELLING op papier of digitaal te bewaren.
Onverminderd het voorafgaande, behoudt LABORATOIRE OZALYS zich het recht voor om elke BESTELLING van een KOPER te annuleren waarmee een geschil van een eerdere betaling bestaat of om elke andere wettige reden in het licht van het abnormale karakter van de BESTELLING.
De KOPER kan zijn BESTELLING op elk moment volgen in “Mijn Account/Mijn Bestellingen” die hiervoor werd aangemaakt.

Artikel 4.2: Prijzen
De prijzen van de PRODUCTEN staan in euro inclusief alle belastingen (incl. btw), exclusief de bijdrage voor de verwerkings- en verzendkosten waarvan het vastgestelde bedrag varieert afhankelijk van de keuze van de KOPER,
Voor een levering in continentaal Frankrijk gelden de volgende bedragen:
- Colissimo thuislevering: € 0
- Colissimo levering bij ophaalpunt: € 0
Voor alle bestellingen buiten continentaal Frankrijk kunnen verzendkosten gerekend worden.
Het genoemde vastgestelde bedrag zal toegepast en aangegeven worden tijdens het definitief bevestigen van de BESTELLING door de KOPER.
Voor een Colissimo-levering in België en Luxemburg, voor een BESTELLING van PRODUCTEN voor een bedrag gelijk aan of hoger dan € 50, zal er aan de KOPER geen bijdrage voor de verwerkings- en verzendkosten gerekend worden.
De verzendkosten worden toegepast volgens de huidige colissimo-prijslijst die hier beschikbaar is.
De verzendkosten zijn echter afhankelijk van de uiteindelijke keuze van de klant en van het gewicht en het volume van de bestelde producten.
De PRODUCTEN blijven eigendom van LABORATOIRE OZALYS tot de volledige betaling van de prijs.
De eventuele promotionele aanbiedingen zijn geldig zolang ze op de WEBSITE staan.

Artikel 4.3: Betaling
De betaling van de BESTELLING gebeurt online op de WEBSITE (ozalys.com) met een betaalpas (bankpas, Visa, Mastercard) of via PayPal. In geval de KOPER één of meerdere PRODUCTEN op de WEBSITE koopt, moet hij de volgende data direct in de daarvoor aangewezen plekken invoeren: het kaartnummer, de geldigheidsdatum en de verificatiecode die achterop de kaart staat. Het volledige bedrag van de BESTELLING zal van de creditcard afgeschreven worden op de dag van de BESTELLING.
Een betaling kan kosteloos in 3 keer betaald worden, vanaf de eerste euro en het eerste artikel.
LABORATOIRE OZALYS behoudt zich het recht voor om elk BESTELLINGSPROCES en elke levering in te trekken in geval van wanbetaling of weigering van de goedkeuring van de betaling met een creditcard door de officieel erkende en de gebruikelijke internetorganisaties.
LABORATOIRE OZALYS kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor misbruik of frauduleus gebruik van welk betalingsmiddel dan ook dat niet zou zijn gedetecteerd door de verificatieprocedure van de WEBSITE en niet aan onze WEBSITE toegeschreven kan worden. De KOPER garandeert LABORATOIRE OZALYS dat hij over de nodige autorisaties beschikt om de gekozen betalingswijze te gebruiken voor zijn BESTELLING.
Elk frauduleus gebruik van de bankpas verhindert terugbetaling door LABORATOIRE OZALYS. Zolang een BESTELLING van het (de) PRODUCT(EN) niet volledig is afgerekend, blijft het PRODUCT/blijven de PRODUCTEN eigendom van LABORATOIRE OZALYS.

Artikel 4.4: Beveiligd betalen
De verrichte aankopen van de KOPER zijn beveiligd. Wanneer de KOPER online zijn BESTELLING verricht, bevindt hij zich op de servers van Arcange. Wanneer de KOPER de betaling van zijn BESTELLING verricht, wordt hij doorgestuurd naar de beveiligde servers van de partner van LABORATOIRE OZALYS: E-Transactions (Crédit Agricole).
De transacties die op de WEBSITE worden gedaan, zijn beveiligd door het e-transactiebetalingssysteem (E-transactions). Alle uitgewisselde informatie om de betaling te verwerken is versleuteld met het SSL protocol. Deze gegevens kunnen niet gedetecteerd of onderschept worden, noch gebruikt door derden. E-transactions is gecertificeerd door GIE Cartes Bancaires, VISA, MASTERCARD. Deze certificaten garanderen dat de operationele processen en de technische oplossingen die gebruikt worden door E-transactions aan de hoogste normen voldoen op het gebied van beveiliging van gegevensuitwisseling en bescherming van bankgegevens.
De verrichte aankopen door de KOPER zijn ook beveiligd door het “3-D Secure” systeem: een beveiligd betalingsprotocol op internet. Hiermee kunnen winkeliers de risico’s van fraude op internet beperken die samenhangen met pogingen van identiteitsfraude. De werking bestaat eruit zich ervan te verzekeren dat tijdens de online betaling de kaart gebruikt wordt door zijn werkelijke houder. LABORATOIRE OZALYS gebruikt 3-D Secure op haar WEBSITE.

Artikel 4.5: Verzending en levering
De levering zal uitgevoerd worden binnen een gemiddelde periode van 1 tot 4 werkdagen afhankelijk van de door de KOPER aangegeven leveringswijze en in ieder geval binnen een termijn van maximaal 30 dagen te rekenen vanaf de dag na het doorgeven van de BESTELLING.
De levering wordt alleen uitgevoerd door COLISSIMO met verplichte handtekening of met een partner van COLISSIMO voor een leveringsadres in het buitenland dat door de KOPER is opgegeven bij de BESTELLING; er wordt verduidelijkt dat het colissimo-leveringssysteem de KOPER of zijn vertegenwoordiger toelaat een medeondertekening te plaatsen en een visuele controle veronderstelt op de naleving van de integriteit van het pakket en/of de bestelde producten.
Elke onjuiste of ontbrekende vermelding in het afleveradres en/of de identiteit van de KOPER ontheft LABORATOIRE OZALYS van zijn aansprakelijkheid bij de levering.
Direct bij ontvangst van de BESTELLING, is de KOPER verplicht:
- om alle voorbehoud en klachten in te dienen bij de postbeambte of om het pakket te weigeren als het waarschijnlijk geopend of beschadigd is;
- om deze incidenten te melden aan de klantendienst waarvan de contactgegevens in artikel 3.3 staan;
- om dit zonder uitstel en uiterlijk binnen 3 werkdagen na ontvangst van de BESTELLING te doen.
Bij gebreke daarvan wordt de BESTELLING als in goede staat afgeleverd beschouwd en kan er later geen bezwaar meer worden gemaakt tegen LABORATOIRE OZALYS.
Er wordt op gewezen dat in overeenstemming met artikel L.224-65 van het Franse Consumentenwetboek en artikel L.133-3 van het Franse Wetboek van Koophandel, wanneer de vervoerder de consument niet toelaat de goede staat van de goederen effectief te controleren bij hun levering, de consument een periode van 10 dagen heeft om actie te ondernemen tegen de vervoerder wanneer dit systeem met name gebruikt werd in het buitenland.

Artikel 4.6: Herroeping
Overeenkomstig de bepalingen van het artikel L.221-18 van het Franse Consumentenwetboek, heeft de KOPER een termijn van veertien dagen (14) te rekenen vanaf de levering van de BESTELLING om het of de geleverde PRODUCT(EN) terug te sturen. Wanneer de periode van 14 dagen verloopt op een zaterdag, zondag, een feestdag of een rustdag, wordt ze verlengd tot de eerstvolgende werkdag.
De terugbetaling van het overgemaakte bedrag vindt op zijn laatst plaats binnen een periode van 14 dagen, te rekenen vanaf de datum van de uitvoering van de herroeping. Hierna wordt het verschuldigde bedrag van rechtswege rentedragend volgens het wettelijk geldende percentage.
Als het bedrag van de oorspronkelijke BESTELLING de KOPER een voordeel gaf (verzendkosten, cadeau, enz.), dan zal terugbetaling van de PRODUCTEN mogelijk zijn onder voorbehoud van de teruggave van deze genoemde voordelen.
In het kader van een retour na de uitoefening van het herroepingsrecht van de KOPER, als het totale bedrag van de geretourneerde artikelen ertoe leidt dat het bedrag van de oorspronkelijke bestelling onder de drempelwaarde daalt die toegang verleende tot gratis verzending, dan worden de genoemde verzendkosten in mindering gebracht op het bedrag van uw terugbetaling.
De terugzendingen vanwege de uitoefening van het herroepingsrecht, moeten altijd in hun oorspronkelijke verpakking gebeuren en in perfecte staat voor wederverkoop en moeten naar het volgende adres gestuurd worden: LABORATOIRE OZALYS – Logistieke Site – ZA des Patis 1 rue Robert Dumont – 27 400 ACQUIGNY.
LABORATOIRE OZALYS behoudt zich het recht voor om het herroepingsrecht te verwerpen bij geretourneerde PRODUCTEN die niet meer gesloten zijn en dit om hygiënische redenen en veiligheidsredenen (overeenkomstig artikel L.221-28, 5) van het Franse Consumentenwetboek). Geopende producten zijn producten waarvan het verzegelde etiket dat rechtstreeks op de PRODUCT-dop is aangebracht, verwijderd is en slaan niet op het openen van de verpakking, met uitzondering van parfum en mondwater waarvan de betrouwbaarheid verzekerd wordt door een cellofaanbescherming die niet afgescheurd, afgepeld of geopend mag worden.
De terugbetaling gebeurt binnen een week met hetzelfde betaalmiddel als het oorspronkelijk door de KLANT gebruikte betaalmiddel nadat de procedure voor terugzending en herroeping door de KLANT nageleefd werd.
Herroepingsformulier voor een bestelling van LABORATOIRE OZALYS: hier te downloaden

Artikel 4.7: Overmacht
LABORATOIRE OZALYS kan niet verantwoordelijk worden gesteld als de niet-uitvoering of de vertraging in de uitvoering van een van zijn verplichtingen, zoals hierin beschreven, het gevolg is van overmacht, in de zin van de Artikel 1218 van het Franse Burgerlijk Wetboek.
Wanneer een dergelijke gebeurtenis zich voordoet, moet LABORATORY OZALYS de KOPER onmiddellijk op de hoogte brengen van zijn onvermogen om zijn diensten te leveren en dit rechtvaardigen. De opschorting van de verplichtingen kan in geen geval een oorzaak van aansprakelijkheid zijn voor de niet-nakoming van de desbetreffende verplichting, noch aanleiding geven tot de betaling van een schadevergoeding of boetes voor vertraging.
De uitvoering van de verplichting wordt opgeschort zolang de overmacht duurt, als deze tijdelijk is. Daarom zal LABORATOIRE OZALYS, zodra de oorzaak van de opschorting van zijn wederzijdse verplichtingen verdwijnt, alles in het werk stellen om de normale uitvoering van zijn contractuele verplichtingen zo snel mogelijk te hervatten. LABORATOIRE OZALYS zal de KOPER op de hoogte brengen dat het zijn verplichting hervat. Als de belemmering definitief is, zullen de huidige verplichtingen eenvoudig ontbonden worden.

Artikel 4.8: Informatica & Vrijheden
Het meedelen van persoonlijke informatie (persoonlijke gegevens), aangegeven met een sterretje, die verzameld wordt voor de verkoop op afstand is verplicht. Deze informatie is noodzakelijk voor de verwerking en de levering van de BESTELLINGEN en voor het opstellen van facturen. Deze informatie is strikt vertrouwelijk en wordt alleen gebruikt door LABORATOIRE OZALYS of door zijn onderaannemers die onderworpen zijn aan dezelfde verplichtingen, alsook voor de verwerking van de bestellingen en dit in overeenstemming met het Privacybeleid van Persoonsgegevens dat hier ingekeken kan worden. Er wordt op gewezen dat de persoonlijke gegevens enkel gebruikt zullen worden voor de verwerking van de bestellingen of in het kader van reclamecampagnes van LABORATOIRE OZALYS.
Er worden geen gegevens overgedragen aan derden of doorgegeven voor andere doeleinden dan deze die vereist zijn voor de WEBSITE van LABORATOIRE OZALYS.
In overeenstemming met de Franse wet inzake Informatica en Vrijheden nr. 78-17 van 6 januari 1978, beschikt de KOPER over het recht op inzage, wijziging, rechtzetting, wissen en verzet van zijn persoonlijke gegevens. De KOPER kan dit recht uitoefenen door een schriftelijk verzoek te sturen naar LABORATOIRE OZALYS, Klantendienst, - 102 avenue des Champs Elysées- 75008 Parijs - Frankrijk, onder vermelding van zijn naam, voornaam, adres en het onderwerp van het verzoek of hij kan een bericht sturen samen met een identiteitsbewijs naar de Klantendienst van LABORATOIRE OZALYS, hier.
De KOPER kan e-mails ontvangen van LABORATOIRE OZALYS met informatie over de PRODUCTEN en de activiteiten van LABORATOIRE OZALYS, indien hij hiermee heeft ingestemd door het vakje voor dit doel aan te vinken. De KOPER behoudt zich het recht voor om dergelijke communicatie te weigeren, hetzij a priori, door geen toestemming te geven op het moment van validatie van de bestelling, of a posteriori, door zijn weigering kenbaar te maken per e-mail door hier te klikken.
De WEBSITE maakt gebruik van cookies. Cookies zijn computerbestanden die op de harde schijf van de micro-computer van de KOPER worden opgeslagen. Voor meer informatie over het gebruik en de aanvaarding van cookies door LABORATOIRE OZALYS op deze WEBSITE, kan u hier klikken om de informatie te lezen.
Het inwinnen van gegevens wordt vermeld aan de CNIL (Franse nationale commissie voor informatica & vrijheid) onder het nummer nr. 2104689V0.

Artikel 4.9: Intellectueel eigendomsrecht
De WEBSITE ozalys.com is een voortbrengsel van de menselijke geest en is beschermd door het Intellectueel Eigendomsrecht. Elk van de elementen (zoals onder meer merken, logo’s foto’s, afbeeldingen, illustraties, teksten, slogans, video’s) zijn het exclusief recht van LABORATOIRE OZALYS, de enige gemachtigde om de eigendomsrechten en het persoonlijkheidsrecht die ermee verband houden, te gebruiken.
De KOPER is alleen bevoegd om de kenmerken van de producten en deze algemene verkoopvoorwaarden vast te leggen of af te drukken om bewijs te leveren in geval van betwisting. Bijgevolg is elke vorm van reproductie en/of weergave, geheel of gedeeltelijk, gebruik, aanpassing of wijziging van de WEBSITE of van enig element op welke drager en op welke wijze dan ook, voor andere doeleinden, en met name commerciële doeleinden, uitdrukkelijk verboden.
Elke vorm van reproductie en/of weergave van de WEBSITE of enig element ervan moet voorafgaand uitdrukkelijk toestemming hebben gekregen van LABORATOIRE OZALYS. Het aanmaken van hyperlinks naar de SITE mag alleen gerealiseerd worden met een voorafgaand geschreven toestemming van LABORATOIRE OZALYS.
De genoemde merken op de SITE zijn gedeponeerde merken en dus beschermd en zijn het exclusieve eigendom van LABORATOIRE OZALYS.

Artikel 4.10: Bemiddeling & Procesvoering
In geval van een geschil tussen LABORATOIRE OZALYS en de KOPER, stuurt de meest gerede PARTIJ een schriftelijke aanmaning met de bezwaren aan de andere PARTIJ alvorens het geschil aanhangig te maken bij een bevoegde rechterlijke instantie of bij de Ombudsman voor consumenten.
Indien er binnen 15 dagen na de datum van de ingebrekestelling geen overeenstemming bereikt werd, of indien hiertoe geen poging werd ondernomen, kan de KOPER zich wenden tot de Ombudsman voor consumenten om tot akkoord te komen met hulp van de laatstgenoemde.
Indien er binnen 15 dagen na de datum van de ingebrekestelling geen overeenstemming bereikt werd, of indien hiertoe geen poging werd ondernomen, kan de KOPER zich wenden tot de Ombudsman voor consumenten om tot akkoord te komen met hulp van de laatstgenoemde. [email protected]
Aanvullende informatie is beschikbaar op de FEVAD-website.

Artikel 4.11: Toepasselijk recht & Bevoegde rechterlijke instantie
De onderhavige algemene verkoopvoorwaarden en de verkoop van de PRODUCTEN van LABORATOIRE OZALYS vallen onder de toepassing van het Franse recht.
Bij het niet slagen van de bemiddeling zoals vermeld in artikel 4.10, valt elk geschil inzake het interpreteren, het uitvoeren of verbreking van het afgesloten contract tussen LABORATOIRE OZALYS en de KOPER onder de exclusieve competentie van de Franse rechtbanken.
De KOPER kan zich wenden tot een van de territoriaal bevoegde jurisdicties volgens het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, of tot de jurisdictie van de plaats waar hij woonde wanneer hij het contract afsloot of wanneer het schadelijke evenement zich voordeed.

ARTIKEL 5: Gedragscode

LABORATOIRE OZALYS verbindt zich ertoe de code voor goed gedrag gepubliceerd door de FEVAD (Franse federatie van e-commerce en verkoop op afstand), te volgen waarvan het merk lid is.