ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN

De Site www.ozalys.com is een e-commerce site die verkoop mogelijk maakt van cosmetische producten en accessoires aan internetgebruikers of gebruikers die op de website surfen.

Deze site mag door de bezoeker niet worden gebruikt als onderdeel van een commerciële activiteit teneinde er handel mee te drijven.

De site die u bezoekt is te bereiken op het volgende adres: www.ozalys.com (hierna de “Site” genoemd). De site is onderworpen aan de algemene gebruiksvoorwaarden. De huidige tekst bevat de algemene gebruiksvoorwaarden die u accepteert door gebruik te maken van de Dienst.

ARTIKEL 1- WETTELIJKE BEPALINGEN


Alle sites die beroepsmatig zijn gepubliceerd, of ze nu online verkoop aanbieden of niet, moeten verplicht de volgende wettelijke bepalingen vermelden:

  • voor een bedrijf: handelsnaam, juridische vorm, adres van de vestiging of de hoofdzetel (en geen postbus (PB)), bedrag van het maatschappelijk kapitaal;
  • e-mailadres en telefoonnummer;
  • naam van de hoofdredacteur en gegevens van de webhost (naam of bedrijfsnaam, adres en telefoonnummer) voor de blogs en de forums;
  • CNIL (Franse nationale commissie voor informatietechnologie en vrijheid) vereenvoudigd declaratienummer, in het geval van het verzamelen van de klantgegevens (niet verplicht, maar aanbevolen).

Voordat een cookie wordt geplaatst of gelezen, moeten de site- of de applicatiebeheerder:

  • de internetgebruikers informeren over het doel van de cookies;
  • hun toestemming krijgen;
  • de internetgebruikers de mogelijkheid geven ze te weigeren.

De geldigheidsduur van de toestemming is maximaal 13 maanden. Sommige cookies zijn echter vrijgesteld van het verzamelen van deze toestemming.
Niet naleving van deze verplichtingen kan bestraft worden tot een jaar gevangenisstraf, een geldboete van € 75.000 voor fysieke personen en € 375.000 voor rechtspersonen.

Hoofdredacteur
Isabelle GUYOMARCH

Ontwerp/Realisatie/Hosting
Agence Arcange

Immeuble Seine Innopolis
72 rue de la République
76140 Le Petit-Quevilly Frankrijk
www.agencearcange.fr

Foto’s
Ronan Production

ARTIKEL 2 – DOEL VAN DE ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN (CGU).


De onderhavige Algemene Gebruiksvoorwaarden hebben als doel de geldende bepalingen te definiëren voor elk gebruik van de Dienst, met name de toegang tot de Dienst en het gebruik ervan door een gebruiker.
Voor alle toegang, gebruik, het zoeken of downloaden op de onderhavige Site www.ozalys.com, door de gebruiker geldt het accepteren van de onderhavige gebruiksvoorwaarden zoals hierna bepaald.
Als u de onderhavige Algemene Gebruiksvoorwaarden niet accepteert kunt u de Dienst niet gebruiken.

ARTIKEL 3 – VOORWAARDEN EN BEPALINGEN VOOR DE TOEGANG TOT DE DIENST


3.1 Toegangs- en gebruiksvoorwaarden
De aanwezige diensten en informatie op de site www.ozalys.com zijn bestemd om door de internetgebruikers gebruikt te worden volgens de hierna beschreven voorwaarden.
De site is onderworpen aan de Franse wetgeving en gepubliceerd in de Franse taal.
De toegang tot de diensten is iedere dag 24 uur mogelijk, behalve in geval van overmacht, door derden en/of onderhoudswerkzaamheden en interventies die nodig zijn voor de goede werking van de diensten.
Overeenkomstig kunnen we in geen geval verantwoordelijk worden gehouden voor een onderbreking van de toegang tot de Dienst en de gevolgen die eruit kunnen voorvloeien.
De toegang tot www.ozalys.com is gratis, exclusief de internetprovider en de telefoongesprekken waarvan de kosten direct in rekening worden gebracht door de aanbieders.
Er wordt aan herinnerd dat de geheimhouding van de correspondentie op het internet niet gewaarborgd is en dat het aan iedere gebruiker van internet is om alle relevante maatregelen te nemen om zijn eigen gegevens en/of de software te beschermen tegen besmetting van eventueel circulerende virussen op het internet.

3.2 Gebruikersaccount
Het aanmaken van een account vereist uw identificatie.
De toegang tot uw account is voor u gereserveerd na identificatie met behulp van uw gebruikersnaam en uw wachtwoord die u vrij heeft kunnen bepalen.
Tijdens het aanmaken van dit account en in de loop van uw inschrijving, gaat u ermee akkoord om de juiste informatie te geven, die compleet en actueel is.
U bent de enige verantwoordelijke voor de opgeslagen informatie van uw account. U kunt er op elk moment iets aan toevoegen, wijzigen, of weghalen.
U erkent dat uw gebruikersnaam en wachtwoord strikt persoonlijk en vertrouwelijk zijn. Het gebruik van uw gebruikersnaam en wachtwoord via het internet zijn voor uw eigen risico en gevaar. Het is aan u om alle nodige maatregelen te nemen voor de bescherming tegen aanvallen van uw eigen gegevens. In dit opzicht kunnen we niet verantwoordelijk worden gehouden voor een frauduleuze toegang tot uw account of eventuele wijziging van uw account.

3.3 Uw verplichtingen
Door toegang tot, bezoek aan, of gebruik van de Dienst garandeert en verklaart u dat u:
- de wettelijke bevoegdheid heeft om een contract aan te gaan;
- de onderhavige Algemene Gebruiksvoorwaarden en de Algemene Verkoopvoorwaarden en het Handvest voor de bescherming van persoonsgegevens gelezen en goedgekeurd heeft;
- verantwoordelijk zult zijn voor elk gebruik die bij de Dienst plaatsvindt, door uzelf of door ieder persoon die uw inloggegevens gebruikt.

Door gebruik te maken van onze Site gaat u akkoord om deze niet te gebruiken voor illegale of verboden doeleinden door de wet.
Op elk moment en om welke reden dan ook kunnen wij elk middel gebruiken om een einde te maken, en dit zonder voorafgaande kennisgeving, aan het gebruik van de site door de Bezoeker of aan een van onze andere diensten voor elk gedrag dat onze gebruikersvoorwaarden schendt, onverminderd eventuele schade en belangen.

ARTIKEL 4 BESCHERMING VAN DE GEGEVENS


De communicatie van persoons- of professionele gegevens (e-adressen, namen, postadressen) in het kader van de Dienst mogelijk gemaakt, geschiedt op uw eigen initiatief.
U kunt tevens toegang krijgen tot bepaalde functies van de Dienst zonder dat u dergelijke gegevens hoeft in te vullen of door anonieme gegevens in te vullen of een pseudoniem – voor zover dit technisch mogelijk en redelijk is.
De door de site verzamelde persoonlijke gegevens zijn in overeenstemming met het Handvest voor de bescherming van persoonlijke gegevens, hier toegankelijk.
De site verzamelt persoonsgegevens en gebruikt cookies.
De Bezoekers worden geïnformeerd dat deze geautomatiseerde gegevensverwerking, met name het beheer van de e-mailadressen van de Bezoekers, onderworpen zijn aan de verklaring van de Franse Nationale Commissie voor Informatietechnologie en Vrijheid (CNIL) onder het huidige nummer.

ARTIKEL 5 GARANTIES EN VERANTWOORDELIJKHEDEN


Hoewel LABORATOIRE OZALYS ernaar streeft om betrouwbare inhoud te leveren op de Site, garandeert het niet dat deze site vrij is van onnauwkeurigheden, typefouten en gebreken. LABORATOIRE OZALYS behoudt zich op elk moment het recht voor om en zonder kennisgeving verbeteringen en/of wijzigingen aan de inhoud van de Site aan te brengen. LABORATOIRE OZALYS kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de indirecte schade als gevolg van het gebruik van de site www.ozalys.com of andere sites die eraan gelinkt zijn, met name maar niet beperkt tot alle financiële of commerciële schade, programmatuurverlies of van gegevens uit het informatiesysteem of andere data van de gebruiker.

ARTIKEL 6 GEBRUIKSBEPERKINGEN – AUTEURSRECHTEN


6.1 De inhoud
De site www.ozalys.com moet beschouwd worden als een onlosmakelijke geheel. Alle data (teksten, afbeeldingen of geluid) op de pagina’s van de site www.ozalys.com zijn het exclusieve eigendom van LABORATOIRE OZALYS en zijn partners. Elke reproductie, weergave of verspreiding van de inhoud van de site www.ozalys.com, geheel of gedeeltelijk, op welke drager of wijze dan ook is verboden, behoudens uitdrukkelijke toestemming van LABORATOIRE OZALYS. Schending van dit verbod vormt een inbreuk waarbij de schender civiel- en strafrechtelijk aansprakelijk kan worden gesteld.

6.2 Naam, merk, logo LABORATOIRE OZALYS
Er wordt aan herinnerd dat het bedrijf OZALYS eigenaar is van het merk Laboratoire Ozalys en zijn logo’s.
Elke gehele of gedeeltelijke reproductie van dit merk zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is verboden. Elke wijziging van de verhouding, kleuren, elementen en onderdelen is ten strengste verboden.

6.3 Hyperlinks
Externe hyperlinks die aangebracht zijn als onderdeel van de onderhavige site en de inhoud van de websites van derden waarnaar verwezen wordt vallen niet onder de verantwoordelijkheid van LABORATOIRE OZALYS. Na voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming staat LABORATOIRE OZALYS de koppeling van hyperlinks naar zijn website toe en dit uitsluitend naar de homepage. De koppeling van dieplinks op de website van LABORATOIRE OZALYS is ten strengste verboden. In dit geval behoudt LABORATOIRE OZALYS zich het recht voor om de derde te gelasten om deze dieplink te verwijderen.